«Vegen og Vi»

Interessert i hva som skrives om veg ok vegprosjekter rundt om i landet ? Vegvesenet har en egen avis som heter «Veien og Vi».  PDF versjonen av utgivelsene finner en på vegvesenet sin nettside.  http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Vegen+og+vi/Arkiv, på denne linken fnner du arkivet for  utgavene helt tilbake til 2007. 

«Vegen og vi» skal være en kanal for nyheter og debatt om veg- og trafikkspørsmål. Avisen skal bidra til å styrke Statens vegvesens omdømme. «Vegen og vi» utkommer 11 ganger årlig. Kopiering av stoff er tillatt, mot kildehenvisning.

Ansvarlig redaktør:
Mark Berger