Dårlig sikt

Aisaroaivi 21.11.2013

 

Vegvesenet sitt vegkamera viser tette snødrev forbi Aisaroaivi. I vegmeldingene så står det også at det er tette snødrev over Sennalndet.