Kolonnetider

Vi gjengir her vegvesenet sine kolonnetider for de utsatte E6 strekningene:

E6 SENNALANDET (Leirbotnvatn-Fossen)
Her kjøres kolonne ved behov – ikke til faste tider.
E6 HATTER (Skaidi-Olderfjord)
Her kjøres kolonne ved behov – ikke til faste tider.