Vegkamera Nordnes

nordnes 04.12.2013

 

Viser her et av vegvesenet sine vegkamera bilder. Bildet er tatt ved Nordnes i dag tidlig klokken 08.37, og viser at det er kommet betydelige snømengder på kort tid. Som en ser av bildet så ligger det mye snø i veibanen enda. Ta hensyn til beg og føreforhold. Vi anbefaler å holde seg oppdatert på forholdene for utsatte strekninger ved å følge med på vegvesenet sine vegmeldinger.

Nordnes ligger forøvrig inne i Lyngen . Nordnes ligger som en odde ved inngangen til Kåfjorden og Storfjorden i Troms.