Vanskelige kjøreforhold

Aasen 10.12.2013

 

Det meldes på morgenen i dag om vanskelige kjøreforhold flere steder langs E6.  Kombinasjonen snø,is,regn skaper vanskelige føreforhold. Flere steder meldes det om glatte veier med sørpe, is og ikke minst mye vann.  Som vi ser av vegkameraet som vegvesenet har på Aasen i Nord-Trøndelag så glinser det godt av vegbanen. Vi oppfordrer alle som ferdes langs E6 om å ta hensyn til de utfordrende føreforholdene som råder. Sørg for at at du har marginer  !