Frontrute tips ?

En rask titt inn på vegvesenet sine webkamera langs E6 viser at det er kun i de nordligste delene av landet at vi har snøføre på vegene.  Det betyr stort sett greie føreforhold langs strekningen. Våt svart asfalt gir imidlertid dårligere sikt. Viktig da å holde rutene rene og alltid ha spylerveske på tanken.  Noen som har tips til hva en skal ha på frontruta for at ikke skitt så lett skal sette seg ?  Fint om dere kan dele det med oss på vår facebookside.

Viser her Webkamerabilde fra Barta. Som vi ser flott snøføre.

barta 17.12.2013

 

Barta ligger i Karasjok kommune i Finnmark. Karasjok kommune er landets nest største kommune. Viktige næringer i kommunen er reindrift og jordbruk. Rundt 80% av befolkningen er samisk talende, og samisk og norsk er likestilte forvaltningsspråk.

Kommunevåpenet inneholder tre bål. Disse symboliserer tre stammers fredelige møte, samer, finner og nordmenn.