E6 Biri-Otta

imagemap

Delprosjektet E6 Vinstra-Sjoa skal ha byggestart i månedsskiftet januar/februar 2014. Tildelingen av oppdraget er gjort, og i følge tungt.no har dette oppdraget gått til Implenia/K.A.Aurstad. Selve innholdet i byggeprosjektet står beskrevet på tungt.no, http://www.tungt.no/anleggsmagasinet/article881304.ece.

Hovedprosjektet kan du lese mer om på Vegvesen.no.