Frykter juleulykkene

– Tilpass farten etter forholdene, ikke stress og sørg for å sikre både passasjerer og last. Det er Statens vegvesens juleønsker foran jule- og nyttårshøytiden. Vegdirektøren frykter juleulykkene. 

Også i jule- og nyttårstrafikken skjer trafikkulykker. De siste fem årene har det i gjennomsnitt vært 120 alvorlige trafikkulykker med fem drepte fra lillejulaften til 2. nyttårsdag.

– Stor trafikk på vegene betyr økt risiko for trafikkulykker. Ofte er det også krevende veg- og værforhold i denne perioden. Her har vi alle som ferdes på vegene et felles ansvar for å redusere risikoen for at noe skal skje, er oppfordringen fra vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– For oss er trafikksikkerhet den viktigste jobben vi gjør. Vi prøver å gjøre vegene så sikre så mulige. Men vi trenger også hjelp fra de trafikantene, sier Gustavsen.

Juleulykkene

Høy fart og forbikjøringer som skaper farlige situasjoner, er en gjenganger i jule- og nyttårstrafikken. De fleste ulykkene er møte- og utforkjøringsulykker. Forbikjøringer er også noe som ofte skaper ulykker i trafikken, enten i form av påkjøring bakfra, utforkjøring eller møteulykke.

– Mange kjører på veger de ikke er vant til å kjøre. Det viktigste er å tilpasse fartene etter forholdene, sier vegdirektøren.

Mange biler er fulle og tungt lastet med gaver og skiutstyr, noe som sammen med vinterføre og høy fart gir dårligere kontroll på bilen. Rus og manglende bruk av bilbelter er også en gjennomgående trekk viser analyser av juleulykkene.

Tungt 2013

Norge er på vei mot et trist trafikksikkerhetsår. Pr. 1. desember hadde 169 mistet livet på norske veger i 2013. Dette er 30 flere enn på samme tidspunkt i 2012.

– Vi ser ingen opplagt grunn til de høye 2013-tallene. Men langtidstrenden er klar – færre og færre mister livet i trafikken selv om vi får noen tilfeldige utslag fra et år til annet. Gjennomsnittet for årets 11 første måneder i tiårsperioden 2003-2012 er 203 omkomne. Dette er mer enn bare tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn. Kampen mot trafikkdøden er en av samfunnets viktigste kamper, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

 

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Siste+nyheter/Vis?key=562466

Bygget på WordPress av Smart Media AS