Europavei 6

Europavei 6 (E6)  går mellom Kirkenes i Norge og Trelleborg i Sverige. Veiens lengde er rundt 3120 km, hvorav 2627,9 km i Norge.

Før 1985 gikk E6 helt fra Roma til Kirkenes, men begynner nå altså i lengst sør i Sverige. Strekningen Helsingborg–Olderfjord på E6 var tenkt som en del av E47 men den fikk beholde nummeret som gjaldt inntil 1985 (i Norden ble gamle europaveinummer beholdt til 1992). Dette unntaket ble innvilget Sverige og Norge fordi kostnadene med en omskilting på denne særdeles lange veistrekningen ville blitt altfor store.

Trafikken på E6 øker veldig sør for Kolomoen i Hedmark, fordi E6 og riksvei 3 der møtes. I Akershus, Hedmark og Bohuslän pågår utbygging slik at E6 i 2014 er ferdigutbygd som motorveistandard hele strekningen (680 km) fra Kolomoen til Trelleborg. Innenfor Oslo kommunes grenser har noen kilometer av E6 ikke motorveistatus, selv om veien har fire felt, planfrie kryss og midtdeler. Dette skyldes at veien her av praktiske årsaker også må kunne benyttes av kjøretøy som ikke har lov å kjøre på veier med motorveistatus.

E6 ble åpnet som motorvei fra Göteborg til Kungälv i 1958. Denne strekningen ble opprinnelig bygget for venstrekjøring og måtte delvis bygges om etter at Sverige gikk over til høyrekjøring i 1967. I perioden 1968-1974 ble motorveien forlenget til Stenungsund. På 1990-tallet ble det motorvei fra Moss til Gardermoen og Stenungsund til nordsiden av Uddevalla.

De 160 km mellom Moss og Uddevalla planla og bygget man lenge med filosofien om at veien skulle forbli uten motorveistandard, men kraftig vekst i trafikk og ulykker på 1990-tallet gjorde at beslutningen ble endret.Fra 2000 ble nye delstrekninger åpnet, blant annet forbi Dingle/Rabbalshede og Uddevallabroen i 2000, og Svinesundbroen på riksgrensen i 2005. Moss-Strömstad sto ferdig som sammenhengende motorvei i 2008, mens Strömstad-Uddevalla skal være ferdig i 2015 og Kolomoen-Gardermoen i 2014.

De 30 sørligste milene av E6 fra Göteborg til Trelleborg ble bygget ut til motorvei fra 1961 til 1996, unntatt den siste milen fra Vellinge til Trelleborg, som ble åpnet i 2011. En ny motorvei forbi Malmö ble åpnet i 2000. Nord for Kolomoen foreligger det planer om motorvei på en drøyt 4 mil lang strekning til og med Mjøsbrua, men bygging er ikke vedtatt. Det er også lagt planer for utvidelse av E6 til motorvei i og rundt Trondheim, men planene er ikke tidfestet.

 

Kilde: Wikipedia, http://no.wikipedia.org/wiki/Europavei_6