191 omkom i trafikken i 2013

191 mistet livet i 2013-trafikken. Dette er 46 flere enn i 2012. – Kampen mot trafikkdøden fortsterkes, forsikrer vegdirektøren.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall for 2013. De endelige tallene er først klare i mai.

– Vi har lagt bak oss et tøft og vanskelig år med et dramatisk oppsving i antall drepte. Vi har ingen klar og enkel forklaring på at vi har fått 46 flere drepte på vegene. Fagfolkene snakker om naturlige statistiske variasjoner, men det er ikke en god nok forklaring. Denne dramatiske utviklingen må stoppes, sier en preget vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– Dette er mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn.

Ulykkeshøst
Det er spesielt siste halvår i 2013 som har dratt opp ulykkesstatistikken. Siden juli har alle måneder bortsett fra november hatt markant flere trafikkdrepte enn året før.

– Vi arbeider nå med å analysere ulykkene. Så langt ser vi flere utforkjøringer, flere møteulykker og flere dødsulykker blant personer over 45 år enn tidligere. Manglende bruk av bilbelte er fortsatt markant. Mens 95 prosent av alle bilførere bruker bilbelte, er det over 40 prosent av de som omkommer i trafikken som ikke har brukt bilbelte, sier Gustavsen.

I tillegg til manglende bruk av sikkerhetsutstyr bidrar fart og rus sterkt til mange dødsulykker.

– Vi ønsker å påvirke folks holdninger gjennom å satse mer på trafikksikkerhetskampanjer spesielt knyttet til høy fart og manglende bilbeltebruk. Vi vil også ha mer midtrekkverk og fysiske tiltak mot utforkjøringsulykker. Vi forsøker å gjøre vårt. Bilistene må bidra for å få best mulig sikkerhet på vegene. Det er mange i trafikken som rett og slett må skjerpe seg. Ikke bare setter disse seg selv i fare, men også sine medtrafikanter. 

Fortsatt kamp
Vegdirektøren lover enda sterkere kamp mot drepte i trafikken.

– Vi må få enda mer kunnskap om årsaker og rykker ut og analyserer alle dødsulykkene. Denne kunnskapen – om hva, hvem og hvorfor – legger et viktig grunnlag for arbeidet videre. Vi må sette inn de tiltakene vi vet fungerer på de stedene hvor de gir dokumentert størst effekt. Det vil fortsatt bli jobbet systematisk og langsikt på bred front. Analysearbeidet vårt bidrar til å utvikle dagens tiltak og finne nye og effektive tiltak, sier Gustavsen.

 Ny plan
Sammen med Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunen og de største bykommunene skal Statens vegvesen på nyåret legge fram en ny tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg for 2014-17. Planen bygger på Nasjonal transportplan og et ambisiøst etappemål om maksimalt 500 drepte og hardt skadde i 2024.

– Det blir viktig å målrette tiltakene slik at vi får snudd utviklingen. Vi må tilbake i den positive trenden med færre drepte og skadde i trafikken. I 2011 ble 168 mennesker drept, og i 2012 var det 145. 191 drepte i 2013 er dermed det tredje laveste antall drepte i nyere tid. Risikoen for å bli drept eller hardt skadd i trafikken er fortsatt historisk lav, men vi skal videre. Vi vil fortsette å gjøre det vi vet gir resultater og strekke oss mot nye og ambisiøse mål, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

 

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Siste+nyheter/Vis?key=565754

Bygget på WordPress av Smart Media AS

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.