Skulle bare på jobb

nasjonal konferanse

Skulle bare på jobb

Trygg Trafikks nasjonale konferanse om arbeidsrelaterte trafikkulykker arrangeres 7. – 8. april på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo.

Er det riktig at sjåførene får hele ansvaret for de arbeidsrelaterte ulykkene, mens virksomhetene ofte går fri? Dette er blant spørsmålene som stilles under konferansen «Skulle bare på jobb».

36 prosent av dødsulykkene involverer yrkessjåfører eller ansatte som kjører bil i jobbsammenheng, viser tall fra Transportøkonomisk institutt.

Vi spør hva bedriftene gjør for å redusere trafikkulykkene, og tar opp følgende tema:
. Dette kjennetegner de arbeidsrelaterte trafikkulykkene
. Vi mangler gode systemer for å forebygge ulykkene
. Presentasjon av tanker rundt ny lovgivning på området
. Slik kan bedriftene redusere ulykkene og samtidig kutte store kostnader

Dette er relevant for:
. bedrifter og sjåfører innen godstransporten
. bedrifter og sjåfører innen persontransporten
. bedrifter og andre virksomheter der ansatte tilbringer deler av arbeidstiden på veiene, uten å være yrkessjåfører (for eksempel håndverkere, selgere, hjemmehjelpere)