Norges første bil

I 1895 konstruerte Hans Torgersen Vestby fra Vestby i Strømmen det som ikke bare var Norges første bil, men den må også ha vært den første eller andre bilen med forbrenningsmotor som i det hele tatt er konstruert i Norden. Av sitatet nedenfor fremgår at kjøretøyet tilbakela strekningen fra Strømmen til Kristiania for egen maskin og var drevet av en petroleumsmotor, antagelig bensin. Turen må ha foregått på det som i dag heter Gamle Strømsvei, for Strømsveien slik den ligger i dag, ble bygd i årene etter 1910.

Hans Torgersen Vestby var født i 1862 – ett år før Henry Ford – på gården Vestby Øvre i Strømmen. Han overtok etter hvert gården, men var betydelig mer interessert i teknikk enn i jordbruk. Men en viss interesse for jordbruk hadde han så lenge dette kunne kombineres med teknikk. Han konstruerte flere traktorer og systemer for pløying med maskinkraft i form av stasjonær motor eller dampmaskin og wiretrekk.

Den 24.10.1895 sto følgende å lese i Aftenposten:

«Landeveislokomotiv Forleden Dag saaes en Mand komme kjørende med en underlig udseende Vogn. Paa Forespørgsel, hvad det var, sagde han at det var et Landeveislokomotiv. Det blev nu kjørt ind til Kristiania for at forsynes med ny Petroleumsmotor – den, han nu havde, var ikke god. Paa Lokomotivet var der bygget en Kupé med Plads til 4 Passagerer. Foran havde Vognføreren sin Plads. Manden var arbeider ved Strømmens Mek. Verksted, og han fortalte, at han selv paa sin Fristunder havde arbeidet alt, som hørte til Maskinen. Han satte stor Tillit til sitt Arbeide og mente at man ogsaa kunde bruge Maskinen som almindelig Lokomobil. Den havde en Landeveisfart af 2 Mil i Timen.»

Det har ikke lykkes forfatterne av Bilen kommer til Norge å finne ut noe mer om bilen fra Strømmen. Det var lenge antatt at den første bilen i Norge var en bruktimportert Benz, som i 1896 ble satt inn i rutetrafikk mellom Tretten og Ringebu. Det som står fast, er at en selvlært mekaniker klarte å bygge en bil i det karrige norske miljøet så tidlig som i 1895 – altså bare fire år etter at den første amerikanskbygde bil med forbrenningsmotor så dagens lys. Aftenposten dokumenterte at bilen var så brukbar at den kunne tilbakelegge strekningen Strømmen-Kristiania ved egen hjelp, og sannsynligvis også komme seg tilbake igjen. Dette gir tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at Norges første bil ble bygd på Strømmen.

Kilde: lokalhistoriewiki.no, http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Norges_f%C3%B8rste_bil