E6 Hålogalandsbrua i rute

– Arbeidet med veg og tunnel er godt i gang og betongarbeidet i forbindelse med selve brua går etter planen. I tillegg har vi signert den siste store kontrakten i prosjektet, stålkontrakten, og her har vi begynt de nødvendige forberedelsene, sier prosjektleder Einar Karlsen.

Som prosjektleder for det som er Statens vegvesen sitt største enkeltprosjekt i Nord- Norge, har han hendene fulle. Og 2014 blir enda travlere.

– Vi er på full fart inn i den mest intensive fasen av prosjektet, med byggeaktivitet på alle fronter. De neste årene blir krevende, men jeg er helt sikker på at vi skal komme i mål på en god måte, sier Karlsen.

God rekruttering
– Min jobb er å sikre helheten i prosjektet. For å få til dette er jeg helt avhengig av å ha med meg dyktige folk i prosjektgruppa, og her har vi lykkes godt med rekrutteringen. Jeg tar gjerne litt av æren for at vi har fått ansatt de riktige folkene, men det er de som gjør den daglige jobben og drar sin del av lasset, sier Karlsen.

Og det er verdt å merke seg at av de 13 dyktige ingeniørene som er ansatt i prosjektet, så har 11 sin bakgrunn fra Høgskolen i Narvik.

– Vi har åpenbart nytt godt av høgskolens ingeniørutdanning. Og bruprosjekt av denne størrelsen er ikke hverdagskost, slik at når Hålogalandsbrua står ferdig så vil disse ingeniørene ha en verdifull kompetanse som de kan ta med seg videre i karrieren, sier Karlsen.

Brua reiser seg og tunnelen åpner
Så langt er det gjort et godt stykke arbeid både med tanke på veg og rassikringstunnelen i Trældal. Tunnelen åpner etter planen i løpet av 2014. Betongarbeidet på selve Hålogalandsbrua er også godt i gang, og i løpet av neste år vil brua begynne å reise seg opp av havet.

– Entreprenøren begynner å bli ferdig med fundamenteringsjobben. To senkekasser ligger og dupper i sjøen, og i løpet av 2014 kan vi forvente at minst ett av tårnene står opp av havet, forklarer Karlsen.

Dette skal etter planen bli ferdig i 2014:

  • Trældaltunnelen 
  • Viadukt Karistranda
  • Ett brutårn Karistranda
  • Forankringskammer på Karistranda
  • Ett brutårn Øyjord
  • Forankringskammer Øyjord
  • Øyjord bru

Stålet er i gang
Stålkontrakten er signert og byggefasen er formelt i gang, men det vil gå enda en stund før det blir levert stålelementer til Narvik.

– I første halvdel av 2014 jobber vi først med å fullføre tegningsgrunnlaget for stålproduksjonen, og først i andre halvdel av 2014 vil entreprenøren starte selve stålproduksjonen. Det skal lages stålkabler, hengestenger og brukasser – og alt lages andre steder i verden, før det sendes hit til Narvik, forklarer Karlsen.

 

Kilde: Statens Vegvesen