E6`historie, Helgeland og Saltfjellet

  Foto: E6 Saltfjellet, E6Guiden.no

 

 

 

 

 

 

 

Nord for Mosjøen var flere veistubber bygd før 1880, og i 1892 sto en vintervei ferdig til Elsfjord. Mellom Mosjøen og Fellingfors var den første veien ferdig rundt 1871. I 1924 ble veien ferdig mellom Fellingfors og fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag, og dermed var det mulig å kjøre mellom Grong og Elsfjord. Ved Båfjellmo ble Vefsna krysset med ei primitiv ferge, men den ble erstattet av bru i 1927.

Sommeren 1930 startet ei bilfergerute mellom Elsfjord og Grønnvika i Hemnes. Denne fergedriften varte bare et par måneder, men året etter startet ei permanent fergerute mellom Elsfjord og Hemnesberget. Veien mellom Mo og Hemnesberget var påbegynt i 1921 og sto ferdig i 1930. Med fergeforbindelsen mellom Elsfjord og Grønnvika/Hemnesberget i drift, var det nå farbar vei helt til Mo.

Isforholdene på Elsfjorden gjorde imidlertid helårs fergedrift vanskelig, og stoppet fergedriften en periode hver vinter. Det ble reist krav om fergefri veiforbindelse, og veien over Korgfjellet kom med på veiplanen i 1939. Med den tyske okkupasjonen av Norge under annen verdenskrig ble det fart i veibyggingen. Tyskerne krevde at veien over Korgfjellet skulle åpnes alt i 1941, men det var et altfor optimistisk krav. Veien ble bygd av krigsfanger, med store tap av menneskeliv. 618 krigsfanger døde på dette veianlegget, og veien over Korgfjellet ble den ene av de to veistrekningene som har fått navnet Blodveien. Veien sto ferdig provisorisk i november 1944, og fergetrafikken ble innstilt 16. februar 1945. Men veianlegget ble først tatt opp som riksvei i juli 1946. Den smale og bratte veien over Korgfjellet ble erstattet av Korgfjelltunnelen 16. september 2005.

En sammenhengende sommervei mellom Hemnesberget og Korgen sto ferdig sist på 1890-tallet. Ei bru over Røssåga i Korgen ble åpnet i 1938, etter at veien fra Hemnesberget var blitt utbedret. Strekningen mellom Finneidfjord og Korgen ble en del av hovedveien da veien over Korgfjellet åpnet. Ny vei og bru i Korgen ble åpnet i 1978.

Nord for Mo var veien til Tverrånes og veien mellom Langvatnet og Storvoll (Bjøllånes) bygd før 1867. Veien opp Dunderlandsdalen ble omlagt og utbedret fram til 1892. Arbeidet med veien over Saltfjellet begynte i Saltdal i 1930 og i Rana (da Nord-Rana) året etter. Veien ble offisielt åpnet av kong Haakon VII 3. juli 1937. Men veien var vinterstengt helt fram til 1968. I 1987 begynte arbeidet med ny vei mellom Bolna og Stødi på Saltfjellet. Nyveien ble åpnet 14. september 1990.

5. juli 1948 skjedde en tragisk bussulykke i Dunderlandsdalen. 16 mennesker ble drept da en buss kjørte av veien og havnet i Ranelva. De omkomne var sørsamer på vei hjem fra et landsmøte i Norske Reindriftssamers Landsforbund i Tromsø.

Kilde: Wikipedia