Marsimartnan

hestefolge_5_900

Årets Marsimartna i Levanger går av stabelen 27.februar til 1.mars.

Marsimartnan er et markedsarrangement bygd på tradisjoner,kvalitet,kultur og opplevelse.

Kongelig privilegium av 1682 beskriver:

«Levanger Marked skal forblive som af Arilds tid, 
formedelst indkommende Jämters medhavende Vare at Jernfang
og andet tienlig for Nordlands Bruug».

I dag arrangeres Marsimartnan i uka etter Rørosmartnan og før Gregorimartnan i Østersund.
Mange av bodholderne kommer fra Røros til Levanger og drar videre til Østersund.

Viktig er samarbeidet med de svenske forbøndene som kommer over med hestene sine. De tilbyr gratis hesteskyss for barn hele martnan.
Fosen folkehøgskole kommer roende til martnan.

Martnasnatt
Fredag kveld settes Levanger sentrum tilbake til gammel tid. Klikk for flere fotoDet er klart for «Martnasnatt«. Byen mørklegges, tusenvis av mennesker samles påTorvet hvor fakkeltoget starter. Langs togruta vises ulike tablåer.

Historie
På Levangermartnan  møttes fjellbønder fra Jemtland, fiskere fra Fosen og allmuen fra breibygdene i lnnherred og drev byttehandel. Handelen mellom Trøndelag og Jemtand blir flere ganger omtalt i Snorres kongesagaer. Skriftlig kildemateriale om Marsimartnan finns fra 1530, men en regner med at den er like gammel som marknaden i Frøsøn, datert til 1170. Jemtene byttet til seg varer fra kysten her i Levanger, og solgte dem videre fjorten dager senere på Frøsømarknaden.

Vareutvekslingen mellom Jemtland og Trøndelag nådde en topp på 1750-tallet. Mens svenskene hadde med seg jern, kopper, messing, sekkestrie og manufaktur og håndverksvarer, tok de hovedsakelig med seg fisk tilbake. Men også flesk og i dårlige år, korn. Hester var og en viktig handelsvare, flere hundre ble solgt til jemtene hvert år. 
Etter at Østersund fikk jernbaneforbindelse med det øvrige Sverige i 1881 og med Trondheim i 1882 ebbet etter hvert martnan ut. Martnan i Levanger overlevde som hestmarked. 

Kilde:

 http://gamle.levanger.kommune.no/foto/martna.htm

http://www.marsimartnan.no/