Mjøsfærgen, Norges første pendelferje

MF 1940_s Mjøsfærgen, 1940. Foto: Mjøssamlingene.no

Mjøsfærgen ble bygget ved Sarpsborg Mek Greåker i 1923, og er Norges første pendelferje og ditto stålferje. båten er 20 meter lang, og 6 meter bred. Ferja gikk på Mjøsa 1923 – 1967, deretter solgt til Gran kommune, ombygget og satt i drift som den første bilferje Horn-Bjoneroa i 1968. Men ferja ble raskt for liten, og allerede 4 år senere ble hun skiftet ut med «Mjøsfærgen II» (som stadig trafikkerer sambandet).

Den første tiden var tillatt antall personbiler ombord begrenset til tre. Det var ikke uvanlig at man fraktet dyreflokker over på den tiden, og før bilen ble allemannseie var hest og kjerre vanlig. Fergeleiene var av slik kvalitet at biler og store kjerrer ofte fikk vanskeligheter når de skulle trille av og på. Mjøsfærgen ble satt inn på sambandet  Gjøvik – Mengshol – Smedstua, og hadde avganger hver dag (5 på hverdager, 4 på søndager hver vei).

MF 1927_s Mjøsfærgen, 1927. Foto: Mjøssamlingene.no

Mjøsfærgen kjørte i fast rute til 1950, senere ble den brukt i reservekjøring. I 1963 ble det satt inn en ny ferge på Mjøsa, og Mjøsfærgen ble omdøpt til «Mjøsfærgen III». Dette navnet ble beholdt til den ble overtatt av A/S Randsfjordferja i 1967, og båten ble omdøpt til «Randsfjordferja I». I 1990 fikk den til sist navnet «Randsfjord»

Fartøyet slet fortøyningene og drev på land i Røykenvika under romjulsstormen i 2011. Deretter slept til Elnestangen hvor ferja har ligget med betydelig slagside og maskinrommet under vann.
Den 8. november 2013 fikk Mjøssamlingene overdratt eierskapet til båten. Mjøssamlingene har søkt og fått innvilget vernestatus hos Riksantikvaren for den gamle damen.  Riksantikvaren og Mjøssamlingene er nå i gang med å reparere og redde den historiske båten.

Kilder:
– Riksantikvaren.no
– Mjossamlingene.no