E6`historie gjennom Ofoten i Nordland

  Foto: E6 i Bjerkvik, E6guiden.no

 

 

 

 

 

 

Fergeforbindelsen mellom Korsnes og Skarberget ble åpnet 13. mars 1941. Året etter ble fergeanløpet på vestsiden av Tysfjorden flyttet til Bognes. På Skarberget ble det bygd ny fergekai i 1973. Veien mellom Skarberget og Sætran ved Efjorden var kjørbar i 1941. 13. mars samme år åpnet fergeforbindelsen over Efjorden, mellom Sætran og Forså. Denne fergestrekningen ble erstattet av Efjordbruene den 14. september 1969.

Fra Ballangen til kommunegrensa mot Ankenes (i dag Narvik) ble det bygd vei mellom 1927 og 1935. Videre til Skjomen ble veien bygd fra 1936 til 1940. I september 1938 startet fergeforbindelsen mellom Skjærvika og Grindjord i Skjomen. Den ble erstattet av Skjomen bru, som ble åpnet 10. november 1972.

Fra Skjomnes til Ankenes ble det bygd vei i 1900-årene. En forbindelse med privat personferge mellom Ankenes og Narvik startet i 1927. Fra 10. juli 1930 ble det drevet bilfergedrift på denne strekningen. Fra Narvik og inn Beisfjorden ble det bygd vei mellom 1921 og 1933. Ei provisorisk bru over Beisfjorden ble åpnet i juli 1943. Den ble erstattet av ei permanent bru sist på 1950-tallet.

Mellom Vassvika i Narvik og Øyjord ble det startet fergeforbindelse 2. juli 1927. De første årene gikk ferga bare i sommerhalvåret, men det ble helårsdrift fra 1930. Denne fergestrekningen ble erstattet av Rombaksbrua 26. september 1964. Anlegget med tilførselsveier til brua var påbegynt i 1959.

Alt mellom 1907 og 1912 ble det bygd vei mellom Øyjord og Bjerkvik. Bru over Elvegårdselva i Bjerkvik ble bygd 1901-03. Veien fra Bjerkvik til fylkesgrensa mot Troms på Gratangsfjellet ble bygd fra 1913 til 1918. Ny vei i dette området ble åpnet i 1985.

Kilde: Wikipedia.