Trafikkinformasjon Halselv-Melsvik (Finnmark)

E6 Halselv-Sandelv

Arbeidet med å fjerne skog og torv/jordmasser der den nye vegen skal gå er i gang. Dagens E6 blir stengt og/eller innsnevret i korte perioder.

Du kan bestille varsling på SMS når vegen stenges. Send «Stenging, ditt navn og det nummeret det ønskes varsling til» til telefonnr. 993 84 955.

Forsinkelser i trafikken må påregnes, da også fartsgrensen i anleggsområdet blir nedsatt, Det vil være anleggsvirksomhet/massetransport på hele strekningen.

Arbeidene pågår mellom kl. 0700 og kl. 1900. Så langt det er mulig skal trafikken på uhindret mellom kl. 0700 og kl. 0730.

 

Kilde: Statens Vegvesen,
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6alta/Nyhetsarkiv/Trafikkinformasjon+Halselv-Melsvik.575190.cms

Bygget på WordPress av Smart Media AS