De gamle fergestrekningene på E6 i Nordland

Foto: Fergeleiet på Skarberget
(E6guiden.no)

 

 

 

 

 

 

Da veien ble åpnet gjennom fylket i 1941, var det hele 8 fergestrekninger:

  • Elsfjord-Hemnesberget (Elsfjorden/Skarpsundet)
Forbindelsen ble opprettet midlertidig til Grønnvika i 1930 og fast til Hemnesberget fra 1931. Den ble nedlagt i 1945 etter at veien over Korgfjellet var blitt åpnet provisorisk i november 1944. Korgfjellveien ble i sin tur erstattet av Korgfjelltunnelen i 2005.
  • Rognan-Langset (Saltdalsfjorden)
Forbindelsen ble opprettet i 1937. Den ble erstattet av vei langs fjorden i 1945. Flere tunneler er bygd i senere tiår.
  • Røsvik/Sommerset-Bonåsjøen (Sørfolda/Leirfjorden)
Forbindelsen ble opprettet mellom Røsvik og Bonåsjøen i 1941. Den ble endret til Sommerset-Bonåsjøen i 1966 da veien mellom Fauske og Sommerset var ferdig. Fergeforbindelsen ble nedlagt da ny vei sto ferdig i 1986.
  • Korsnes/Bognes-Skarberget (Tysfjorden)
Forbindelsen ble opprettet fra Korsnes i 1941. Anløpsstedet i vest ble Bognes da nytt fergeleie på Bognes var ferdig i 1942. Denne fergeforbindelsen er fremdeles i drift.
  • Sætran-Forså (Efjorden)
Forbindelsen ble opprettet i 1941. Den ble erstattet av Efjordbruene og vei langs fjorden i 1969.
  • Skjærvika-Grindjord (Skjomen)
Denne forbindelsen ble opprettet i 1938. Den ble erstattet av Skjomen bru i 1972.
  • Ankenes-Narvik (Beisfjorden)
Forbindelsen ble opprettet som personferge i 1927 og bilferge fra 1930. Den ble erstattet av ei provisorisk bru i 1943 og ei permanent bru sist på 1950-tallet.
  • Narvik-Øyjord (Rombaken)
Forbindelsen ble opprettet med sommerdrift i 1927, helårsdrift kom i gang rundt 1930. Den ble erstattet av Rombaksbrua og ny vei i 1964. Det diskuteres nå planer om ei ny, lang bru rett over fjorden (Hålogalandsbrua).

I tillegg gikk det ferge over Vefsna ved Båfjellmo da veien sør på Helgeland ble åpnet i 1924. Denne fergestrekningen ble erstattet av bru i 1927.

Kilde: Wikipedia