E6 Langslett – Sørkjosen i Troms: I gang med nyvegen.

Utbyggingsprosjektet E6 Sørkjosfjellet omfatter bygging av ny veg og tunnel gjennom Sørkjosfjellet, samt kryss E6/fv. 866 Langslett. 

Bygging av tunnel gjennom Sørkjosfjellet vil gi en mye bedre framkommelighet, redusere transportavstandene mellom Troms og Finnmark, og ikke minst eliminere antall stenginger av fjellet fordi mange tunge kjøretøy må ha assistanse.

Ny veg gjennom fjellet vil også bidra til å gi en tryggere og mer forutsigbar markedstilgang for næringslivet, blant annet innenfor fiskeindustri, oppdrettsnæring og andre næringer. Det vil bli én fjellovergang færre å drifte og vedlikehold i Region nord.

Mandag 6. januar kunne regionvegsjef Torbjørn Naimak ta første spadetaket til ny E6 Sørkjosfjellet.Entreprenør Målselv Maskin & Transport AS er dermed i gang med arbeidet med å lage ny veg mellom Sørkjosen og Langli. Første del av arbeidet er ny veg til der tunnelen gjennom Sørkjosfjellet skal gå inn på Sørkjos-siden, samt forskjæringer til selve tunnelen.

 

Kilde: Statens Vegvesen

Bygget på WordPress av Smart Media AS