Ungdom er overrepresentert

Trygg Trafikk presenterer følgende  ulykkesstatestikk for 2013.  

Ungdom er overrepresentert

Av 188 omkomne i 2013 var 132 bilførere eller -passasjerer, 24 omkom på MC eller moped, 10 på sykkel og 17 var fotgjengere.

Ungdom er fortsatt overrepresentert blant de omkomnne, 34 av 188 omkomne i 2013 var i aldersgruppen 16 – 24 år.

  • Personer i bil                     629 (69,4%)
  • MC og moped                    119 (13,1%)
  • Syklister                                48 (5,3%)
  • Fotgjengere                         93 (10,3%)
  • Andre                                     17 (1,9%)
  • 0-15 år                                     29 (3,8%)
  • 16-24 år                                210 (27,7%)
  • 25-64 år                                378 (49.9%)
  • Over 65 år                            141 (18,6%)

Ønsker du å se statestikk for de siste 5 årene, anbefaler vi å gå inn på følgende link : http://tryggtrafikk.no/tema/ulykkesstatestikk/

 

 

 

 

Fotgjengere93 (10.3%)