Vegprosjekter langs E6 2014-2017

E6 Halselv-Møllnes

 • Fylke:
  Finnmark
 • Oppstart:
  2013
 • Åpnes:
  2016
 • Lengde:
  12,5 km
 • Annet:
  Oppgradering av dagens veg, ny tunnel. Del av prosjektet E6 Alta vest.

E6 Storsandnes-Langnesbukt

 • Fylke:
  Finnmark
 • Oppstart:
  2014
 • Åpnes:
  2016
 • Annet:
  Svært dårlig standard på vegen som er der i dag. Del av prosjektet E6 Alta vest

E6 Sørkjosfjellet

 • Fylke:
  Troms
 • Oppstart:
  2013
 • Åpnes:
  2016
 • Kostnadsestimat:
  880 mill 2013-kr
 • Annet:
  Utbedring av veg med dårlig kurvatur og vanskelige stigningsforhold fjerner en flaskehals for tungtransporten vinterstid.

E6 Indre Nordnes-Skardalen

 • Fylke:
  Troms
 • Oppstart:
  2014
 • Åpnes:
  2017
 • Annet:
  Skredsikring. Tunnel og tilstøtende veg. Korter inn E6 med 9-10 kilometer.

E6 Hålogalandsbrua

 • Fylke:
  Nordland
 • Oppstart:
  2012
 • Åpnes:
  2017
 • Kostnadsestimat:
  2,9 mrd. 2013-kr
 • Lengde:
  6,5 km
 • Annet:
  Inkluderer bru over Rombaken som gir en innkorting på 18 km. Skredsikring av 1,5 km lang strekning på E10 mellom Trældal og Leirvik.

E6 Helgeland

 • Fylke:
  Nordland
 • Oppstart:
  2014
 • Åpnes:
  2018-2023
 • Kostnadsestimat:
  3,98 mrd. kr
 • Lengde:
  137,1 km
 • Annet:
  Standardøkning/delvis ny veg: 57 km får gul midtlinje, 2 skredpunkt elimineres, 3 kontrollplasser, 5 rasteplasser
 • Kollektiv:
  1 holdeplass – universell utforming.
 • Gang og sykkel:
  11,4 km gang- og sykkelveg utenfor by

E6 Jaktøya-Klett-Sentervegen

 • Fylke:
  Sør-Trøndelag
 • Oppstart:
  2015
 • Åpnes:
  2018-2023
 • Kostnadsestimat:
  2,56 mrd. kr
 • Lengde:
  8,2 km
 • Annet:
  Firefelts motorveg.
 • Gang og sykkel:
  3, 5 km gang- og sykkelveg.

E6 Vindalsliene-Korporals bru

 • Fylke:
  Sør-Trøndelag
 • Oppstart:
  2015
 • Åpnes:
  2018-2023
 • Kostnadsestimat:
  820 mill. kr
 • Lengde:
  7,5 km
 • Annet:
  Veg med midtrekkverk og mange stopplommer.
 • Gang og sykkel:
  Bred vegskulder for gående og syklende.

E6 Frya-Sjoa

 • Fylke:
  Oppland
 • Oppstart:
  2013
 • Åpnes:
  2016
 • Kostnadsestimat:
  3,93 mrd. 2013-kr
 • Annet:
  Bygging av tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i ny trase utenom tettstedene.

E6 Minnesund-Skaberud

 • Fylker:
  Akershus, Hedmark
 • Oppstart:
  2012
 • Åpnes:
  2015
 • Kostnadsestimat:
  5 mrd. 2013-kr
 • Lengde:
  21 km
 • Annet:
  Firefelts veg inkl. tre toløps tunneler, tre planskilte kryss og lokalveg.

 

For å lese mer om vegprosjektene, se http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Om%20vegprosjekter/Vegprosjekter%202014-2017.