Bedriftene glemmer trafikksikkerheten

trafikksikkerhet

36 prosent av dødsulykkene i trafikken involverer ansatte som kjører bil i arbeidstiden. Likevel gjør de fleste bedrifter lite eller ingenting for å redusere ulykkene.

85 prosent av bedriftene har ansatte som kjører i arbeidstiden, viser en fersk undersøkelse foretatt av TNS Gallup på oppdrag fra Trygg Trafikk.

Få av dem gjør imidlertid noe for å bedre sikkerheten til sine ansatte, til tross for at dette er lovpålagt gjennom Arbeidsmiljøloven.

– Nå må næringslivet være med å ta et større samfunnsansvar. I dag har de fleste bedrifter ansatte som kjører bil i arbeidstiden. Et større fokus på sikkerheten vil spare liv og helse. Det vil også spare næringslivet for store kostnader, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Mangler regler

I mediebedrifter kjører eksempelvis fotografer og journalister bil. Kommunene har hjemmehjelpere som sitter bak rattet. Restaurantbransjen har bud som kjører ut mat, mens håndverkere reiser fra det ene oppdraget til det andre. I nær sagt alle bransjer og bedrifter finnes det ansatte som sitter bak rattet i arbeidstiden.

Likevel dropper mange virksomheter tiltak for å øke sikkerheten til de ansatte:

  • 80 prosent registrerer ikke ansattes trafikkulykker, med tanke på tiltak for å redusere ulykkene.
  • Over 70 prosent av virksomhetene har ikke oversikt over sine kostnader i forbindelse med trafikkulykker.
  • 86 prosent av virksomhetene stiller ingen krav til trafikksikkerhet hos sine underleverandører eller samarbeidspartnere.
  • Hele 84 prosent av bedriftene har ikke noen skriftlig reisepolicy.

– Vi håper langt flere bedrifter utformer slike reiseregler. De bør i hvert fall inneholde krav til bruk av bilbelte, regler for bruk av mobiltelefon og overholdelse av fartsgrensene, sier Johansen.

Må vurdere risiko

Spørreundersøkelsen gikk til HMS-ansvarlig eller daglig leder i bedrifter innen bransjer som bygg- og anlegg, agentur- og engros, reiseliv, servering, helse og velferd og media/kommunikasjon.

Totalt 708 virksomheter svarte på undersøkelsen. Disse er arbeidsgivere for over 20 000 ansatte.

Trygg Trafikk tror dessverre at få av virksomhetene tenker på trafikksikkerhet som sitt ansvar. Som en av bedriftslederne skriver i en kommentar til undersøkelsen: «Alle som kjører bil har sertifikat, vi må kunne stole på at de kjører forsvarlig».

– De glemmer trafikksikkerhet i sitt HMS-arbeid. Likevel er virksomheter pålagt å vurdere de ansattes risiko i trafikken og innføre tiltak som bedrer sikkerheten, sier Johansen.

Flere spurte var imidlertid svært positive til at Trygg Trafikk tar opp dette temaet. En av dem skriver: «Etter denne undersøkelsen og spørsmålsstillingen, er det åpenbart rom for forbedringer i egen bedrift».

 

Kilde: Trygg Trafikk