Har du solgt bilen din ?

bruktbil (2)

Ansvar for årsavgift ved eierskifte

Ved eierskifte må ny og tidligere eier avtale hvem som skal betale årsavgiften. Begge er ansvarlige for at avgiften blir betalt.

Tollvesenet fordeler ikke årsavgiften mellom ny og tidligere eier. Både selger og kjøper må forsikre seg om at årsavgiften blir betalt.

Hvem mottar faktura for årsavgiften?

  • Den som eide det registrerte kjøretøyet 1. januar, får den første fakturaen for årsavgift.
  • Skjer eierskiftet i perioden 1. januar til 20. mars, og tidligere eier ikke har betalt årsavgiften, får ny eier faktura for årsavgift uten tilleggsavgift.
  • Skjer eierskiftet 21. mars eller senere, vil ny eier få faktura med tilleggsavgift hvis tidligere eier ikke har betalt.
  • Hvis et avregistrert kjøretøy blir registrert i løpet av året, får den som eier kjøretøyet på  registreringstidspunktet tilsendt faktura. Les om registrering av kjøretøy som er avregistrert.

 

Kilde: toll.no