Satser for kjøregodtgjørelse 2015

Bruker du din private bil i jobbsammenheng, så er det følgende satser som gjelder  for kjøregodtgjørelse:

Kjøring i perioden fom. 01.01.15
1 – 10 000 km kr 4,10*
over 10 000 km kr 3,45*
El-bil, ikke hybrid kr 4,20
Tilhengertillegg, stor/tung last kr 1,00
Passasjertillegg kr 1,00

*) Tillegg på 10 øre per km for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.

Andre fremkomstmidler

  • Motorsykkel kr. 2,95,- pr. km.
  • Moped kr. 2,00,- pr. km.
  • Snøscooter og ATV kr. 7.50
  • Båt med motor kr.7,50
  • Andre motoriserte fremkomstmidler kr. 2.00

Kjøregodtgjørelsen kan bestå av et fast månedelig beløp, en fast godtgjørelse pr. kjørte kilometer eller en kombinasjon av disse. Den vanligste formen for godtgjørelse er en kilometerbasert bilgodtgjørelse og da etter statens satser.

Godtgjørelsesvilkår

Kjøregodtgjørelsen er skattefri så lenge du holder deg innenfor statens satser, så sant det dreier seg om kjøring i yrkessammenheng. Du kan ikke få skattefri godtgjørelse for kjøring til private formål. Kjøring til og fra jobb vil typisk ikke være yrkeskjøring.

Krav til arbeidstakeren
Det stilles visse krav til arbeidstakeren for å kunne motta kjøregodtgjørelse etter statens satser. Blant annet må arbeidsgiveren ha gitt arbeidstaker tillatelse til å benytte seg av egen bil i yrket. Arbeidstakeren må også utstede en reiseregning til arbeidsgiveren.

Fast sum

Mange arbeidstakere får en viss fast sum i året for å benytte egen bil. Med en slik ordning vil en del være skattefritt og en del bli å betrakte som lønn, avhengig av hvor mye du kjører.

Dette beløpet vil komme på toppen av den øvrige inntekten du har, og bli skattelagt med den marginalskatten du har.

 

 

Kilde: Infotjenester.no og naf.no