Natoøvelsen Cold Response

cold response

 

Natoøvelsen Cold Response er i gang. denne foregår i Troms og den kan påvirke trafikken.

Militære kjøretøy vil ferdes langs veiene og stå parkert i grøfter og busslommer inne på øvingsområdene. Det kommer til å være mer trafikk på veiene enn normalt, og fremkommeligheten kan bli noe dårligere. Det er viktig at dere som ferdes i treningsområdet tar hensyn til at fremkommeligheten kan være redusert og at dere ikke forsøker å kjøre forbi kolonner med militære kjøretøy, samt at dere unngår å ta unødvendige risikoer i trafikken.

Her ser dere kartet som viser hvor øvelsesaktiviteten vil foregår:

Cold-Response_Husstand_1802_trimmet

http://forsvaret.no/sites/artikkelbilder/PublishingImages/Cold-Response_Husstand_1802_trimmet.png

 

Kilde: forsvaret.no