Salten Veteranbåtlag, ildsjeler for bevaring av norsk kystkultur.

Blomøy på sin første Finnmarkstur, 1953M/S Blomøy på sin første Finnmarkstur i 1953.
Foto: Salten Veteranbåtlag.

 

 

 

 

 

 

Salten Veteranbåtlag ble stiftet i januar 1991, etter at entusiaster snakket sammen og fant ut at de ville gjøre noe med det at gamle fiskeskøyter kondemneres.
Tanken var bevaring, og laget startet søk etter å få overta kondemneringsklare fartøy. I Torgværet utenfor Brønnøysund fant de den gamle motorkrysseren «Blomøy».
Overtakelsen kom i orden, og i 1993 ble bevaringsarbeidet belønnet med erklæring fra Riksantikvaren om at «Blomøy» fikk status som verneverdig skip.

BlomøyM/S Blomøy
Foto: Salten Veteranbåtlag

 

 

 

 

 

 

 

I 2007 overtok Salten Veteranbåtlag kutteren og småhvalfangeren M/S Bolga. Kutteren ble bygd hos Ramfjord Båtbyggeri ved Kolvereid i Ytre Namdal i 1952.
«Bolga» er også erklært verneverdig av Riksantikvaren, men var nær opphugging da Salten Veteranbåtlag overtok fartøyet.
BolgaM/S Bolga
Foto: Salten Historielag

 

 

 

 

 

 

 

Salten Veteranbåtlag sier dette om seg selv på sin hjemmeside:
«Salten Veteranbåtlag har erkjent at bare igjennom å kjenne historien, kan man stake ut kursen inn i framtida. Derfor velger laget å bevare kjente og kjære fangst- og fiskeskøyter, som hver for seg forteller dagens mennesker om forfedrenes kamp for å bringe landsdelen inn i framtida. Alt arbeid som utføres, er frivillig og ubetalt. Alt vi tar inn på turene, går ubeskåret tilbake til båtene og vedlikehold av dem.»

Turer og medlemskap legger det økonomiske grunnlaget for Salten Veteranbåtlag. I tillegg mottar laget tilskudd fra kommuner, Riksantikvaren, Kulturminnefondet og andre fond.
Salten veteranbåtlag deltar også på en rekke arrangementer, som feks VM i skreifiske. Årets VM går i Svolvær den 28. og 29. mars.

For mer informasjon, besøk Salten Veteranbåtlags hjemmeside, som også er kilde for denne artikkelen:

http://www.saltenveteranbaatlag.no/#!