E6 Halselv-Sandelv

E6 Halselv-Sandelv er parsell 4 av i alt 7 på strekningen Storsandes-Alta (E6 Alta vest).

E6 Halselv-Sandelv
Parsellen Halselv – Sandelv inngår i prosjektet E6 Alta vest som parsell 4.

Delstrekningen må ses i sammenheng med delstrekning Sandelv-Møllnes (parsell 5), da arbeidet vil gå parallelt på begge strekningene.

På strekningen mellom Halselv og Melsvika skal dagens veg oppgraderes. Det innebærer at det vil pågå anleggsarbeider tett opp til trafikken. Det vil være nødvendig å stenge vegen for kortere perioder, inntil 30 minutter. Du kan bestille varsel på SMS når vegen stenges – se oppslag til høyre på siden her.

Fra Melsvika til Sandelv skal det bygges tunnel og tilførselsveger til denne. Oppstart av arbeidene forventes i løpet av våren 2014.

Kilde:Statens Vegvesen