Trygg Trafikk utfordrer bedrifter og kommuner

 296190_548741465168706_2122272196_n

200 færre skal dø eller bli hardt skadet i trafikken innen 2018. Nå inviterer Trygg Trafikk bedriftene og kommunene til dugnad for å forebygge ulykkene.

Siden 2009 har gjennomsnittlig 875 personer årlig omkommet eller blitt hardt skadd på veiene. I dag lanseres Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet. Her er målsettingen at dette tallet skal reduseres med over 20 prosent innen 2018.

Forventer innsats

De neste fire årene skal sikrere veier bidra til at 50 færre dør eller skades hardt. Den desidert største nedgangen skal imidlertid komme på andre arenaer: Trafikantene skal bli mer lovlydige og ta mindre risiko, bilene skal bli stadig sikrere, og skadde skal få bedre medisinsk hjelp.

Etter planen vil dette føre til 150 færre drepte og hardt skadde. Trygg Trafikk skal bidra i dette arbeidet og krever at andre gjør det samme:

– De alvorligste ulykkene er tragedier som rammer lokalsamfunn hardt. Vi forventer at næringslivet tar et større samfunnsansvar og at kommunene gjør mer for å forebygge slike hendelser, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Lite tid og ressurser

85 prosent av norske bedrifter har ansatte som kjører i arbeidstiden, viser en fersk undersøkelse foretatt av TNS Gallup på oppdrag fra Trygg Trafikk.

Svært få av bedriftene gjør imidlertid noe for å bedre sikkerheten til sine ansatte, til tross for at dette er lovpålagt gjennom Arbeidsmiljøloven.

En rapport fra 2008 viste at kommunale ledere hadde liten oversikt over kommunens eget trafikksikkerhetsarbeid.

I undersøkelsen svarte halvparten av lederne at kommunen ikke brukte tilstrekkelig ressurser på informasjon og opplæring om trafikksikkerhet.

Fylkesrådmann Arild Eielsen i Aust-Agder representerte fylkene under dagens pressemøte. Han understreket det viktige samarbeidet med Trygg Trafikk for å skape trafikksikre kommuner.

Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Glemmer ansvaret

I fjor lanserte Trygg Trafikk nettsiden «Trafikksikker kommune» som skal hjelpe lokalpolitikere og ansatte til å jobbe smart og effektivt med trafikksikkerhet. I år styrker organisasjonen sitt arbeid mot kommunene, og retter samtidig et søkelys mot bedriftene gjennom den nasjonale konferansen «Skulle bare på jobb» i april.

– I mange kommuner er det teknisk etat som har eneansvaret for trafikksikkerheten. Det som trengs er tverrfaglig samarbeid og et systematisk arbeid med sikkerheten, sier Johansen.

Han ber også bedriftene ta ansvar for sine ansatte i trafikken.

– Mange ledere har glemt at tiltak for å bedre trafikksikkerheten skal være en del av bedriftenes HMS-arbeid, sier Johansen.

God og sikker oppførsel

Trygg Trafikk er pålagt en rekke viktige oppgaver for å oppfylle den nasjonale tiltaksplanen:

– Vi skal bidra til trafikkopplæring i barnehager og skoler, og holdningsskapende arbeid overfor ungdom. Dette er forutsetningen for gode holdninger og sikker atferd ute på veiene, sier Johansen.

Organisasjonen skal også jobbe for at flere bruker sikkerhetsutstyr i trafikken; som refleks, bilbelte, sykkelhjelm, samt utstyr for riktig sikring av barn i bil.