Fra FM til DAB

dabeksempel på DAB+ adapter for bil, denne fra komplett.no

Stortinget har som kjent vedtatt at at FM-nettet stenges ned i 2017, under forutsetning av visse vilkår innfris.

Årsaken er at FM nettet ikke har den kapasiteten det trenger.

Fordelene med DAB for bilistene er flere : Flere kanaler, bedre dekniung langs veien, bedre i tunneler, stabilt lydmottak. Ulempen er at at mange biler har integrerte radioer i bilen som ikke er forberedt for DAB. For deg som ikke har DAB men som ønsker å få dette på plass uten å skifte radio, så er det muligheter å få kjøpt forskjellige typer adaptere som gir deg DAB. Så langt enkelt, men så må du huske at det er forskjell på DAB og DAB+. Det ordinære DAB  nettet er det som funker nå. Når F;M nettet stenges, så innføres DAB+. Sørg derfor for at det utstyret du eventuelt kjøper støtter DAB+. 

Mange opplever allerede i dag at DAB gir bedre dekning enn hva FM-nettet gjør flere steder.