Multinasjonalt politi under vinterøvelsen

CR14_MP_foto_sondre_rype_paulsen-1_180314091837foto:Forsvaret

Sivile og militære politistyrker fra åtte nasjoner jobber sammen under Cold Response for å ivareta trafikksikkerheten.

Nærmere 70 militærpolitisoldater fra åtte nasjoner deltar under øvelsen. Politiførstebetjent Frode Hansen er på patrulje med canadieren Luc Fleury. Han mener samarbeidet mellom soldater fra de ulike nasjonene har fungert utmerket.

Når nå øvelsen Cold Response avsluttes, så er det mange kjøretøy som skal forflyttes, og en må påregne at det kan skape trafikale utfordringer. Troms fylkestrafikk uttrykker overfor folkebladet.no at utfordringene kan bli store langs E6. En ser for seg at de store forflytningene får konsekvenser for kollektivtrafikken.
 
Viktigst av alt er at alle tar hensyn til at det er blir stor trafikkmengde.