Nordlands-ide eksporteres til hele landet

Initiativet fra oppdrettsbedriften på Helgeland har blitt ett av Statens vegvesens tiltak for å gi tryggere tungtrafikk i hele landet. [21.03.2014]

Salgssjef Bjørn Olvik ved Nova Sea på Lovund var bekymret for at laksen skulle havne i grøfta i stedet for å komme fram til kundene. Det ble starten på Trygg trailer-prosjektet, som nå skal eksporteres fra Statens vegvesen Region nord til resten av landet.

Egen kontroll

Ideen oppsto i november 2010, etter at 53 tungbiler hadde havnet utenfor vegene i Nord-Norge i løpet av to uker. Mange av dem var utenlandske vogntog på veg med fisk til resten av Europa.

Nova Sea på Lovund sender fra seg 2500 trailere med laks i året, og ville forsikre seg om at disse ikke var trafikkfarlige. Dermed tok bedriften initiativet til å sjekke vogntogene før de fikk kjøre avgårde med laksen fra Lurøy på nordnorske vinterveger.

I samarbeid med Statens vegvesen har ansatte ved Nova Sea skolert seg i å kontrollere mønsterdybde og merking av dekk, trekkvogner og om kjettinger er på plass.

Flere næringer

Tiltaket gav så gode resultater at totalt 16 bedrifter i Nord-Norge har innført tilsvarende kontroller etter modell fra Nova Sea etter å ha fått opplæring av Statens vegvesen. Enda flere er i ferd med å sette i gang.

I starten var det bedrifter tilknyttet Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) som engasjerte seg i Trygg Trailer-samarbeidet, men etter hvert har også annen industri og avfallsselskaper kommet med.

Eksporterer ideen

Nå eksporteres ideen fra Helgeland til resten av Norge. Trygg Trailer er ett av tiltakene i Statens vegvesens handlingsplan for trafikksikkerhet, som ble lagt fram tidligere denne uka. På Tungbilkonferansen i Bodø forrige uke, presenterte Vibeke Grimstad fra Vegdirektoratet hvordan Statens vegvesen skal utvikle Trygg Trailer-samarbeidet med transportkjøpere i hele landet.

Bedriftene skal få opplæring i enkle kontrollrutiner, og også styrke informasjonen om vinterkjøring.

Målet er bedre sikkerhet og framkommelighet på norske vinterveger. Samtidig kan utekontrollene i regi av Statens vegvesen bli mer effektive og arbeidsforholdene for sjåførene bedres.

Her er de nordnorske bedriftene som så langt har fått Trygg Trailer-opplæring av Statens vegvesen:

Lakseslakterier tilsluttet  FHL

   

FIRMA

STED

ANTALL BILER PR DAG

Salaks AS

Salangen

2-3

Breivoll Marine Produkter AS

Hamnvik

2-3

Lerøy Aurora AS

Skjervøy

ca. 20

Nordlaks Produkter AS

Stokmarknes

ca. 20

Ellingsen Seafood AS

Skrova

2-3

Mainstream AS

Skutvik

2-3

Novea Sea AS

Lovund

15-20

Astafjord Slakteri AS

Gratangen

15-20

Mainstream Norway AS

Rypefjord

20-30

     

Andre Næringer

   

Iris-Salten

Bodø

5-10

Remiks AS

Tromsø

5-15

Norwegian Crystals

Glomfjord

5

Yara Norge AS

Glomfjord

5

Elkem Salten

Straumen

15-20

Remiks Produksjon A/S

Tromsø

10-15

Inventum RTD 

Mo i Rana

??

     

 

     

 

Kilde: Statens Vegvesen