Ny kontrakt inngått for E6 Oppdal

logo

Mandag 24. mars undertegnet Statens vegvesen kontrakt med BL Entreprenør AS om bygging av ny E6 gjennom Oppdal. Entreprenøren starter arbeidet ute i terrenget i mai.

Representanter fra Statens vegvesen og entreprenøren skal i løpet av de neste ukene gjennom en samhandlingsprosess  hvor sentrale elementer i kontrakten og viktige prinsipper skal gjennomgås.

Entreprisen består av bygging av ny E6, delvis i urørt terreng sør for Oppdal sentrum,  og delvis i ny trase gjennom sentrum. Inkludert i kontrakten er også to underganger i sentrum. Nytt lokalvegsystem i Oppdal sentrum, og ny løsning for Rv 70 med tilkoblinger inngår også i kontrakten. 

BL Entreprenør AS leverte tilbudet med lavest pris i konkurransen. Pristilbudet var på 146,5 millioner kroner.

Den første entreprisen i prosjektet er på konstruksjoner, Ålmbrua, Kåsbrua, Tranevegskulverten og Kåsenvegen. Her har arbeidet pågått siden september i 2013.  PEAB er entreprenør. Hele E6- prosjektet er planlagt ferdig oktober 2015. 

 

kilde: Statens Vegvesen