Segway på høring

segway

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen onsdag ut forslag på høring om hvordan selvbalanserende kjøretøy kan brukes i Norge. [26.03.2014]

Politisk ledelse i Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen utarbeide et forslag til regelverk som skal tillate bruk av selvbalanserende kjøretøy i Norge.

Onsdag sendte Vegvesenet ut sin høring til en rekke høringsinstanser. Høringsfristen er satt til 9. mai.

Som sykkel

I høringen legges det fram forslag om at selvbalanserende kjøretøy skal regnes som en motorvogn, men med bruksrettigheter som i hovedsak kan sammenlignes med det som gjelder for sykkel. I forslaget er det ikke åpnet for å bruke kjøretøyet i utmark.

– Vårt høringsforslag legger blant annet opp til at et selvbalanserende kjøretøy ikke må registreres og at du ikke må ha førerkort for å føre den. Vi foreslår at det skal stilles krav om tilstrekkelig ferdighet, noe som blir opp til hver enkelt fører å vurdere selv. Aldersgrensen er foreslått til å være 16 år, sier Anette Hauge i Statens vegvesen.

Høringsbrev:

http://www.vegvesen.no/_attachment/603128/binary/951844?fast_title=H%C3%B8ringsbrev.pdf

Høringsnotat:

http://www.vegvesen.no/_attachment/603127/binary/951766?fast_title=Vedlegg+1+H%C3%B8ringsnotat.pdf

Forslag til endringsforskrifter:

http://www.vegvesen.no/_attachment/603125/binary/951764?fast_title=Vedlegg+2+Forslag+til+endringsforskrifter.pdf

Høringsinstanser:

http://www.vegvesen.no/_attachment/603126/binary/951765?fast_title=H%C3%B8ringsinstanser.pdf

 

Kilde: Statens Vegvesen