Her kommer asfalten !

logoSnart vil lukten av asfalt legges seg over Norge. I løpet av den kommende hektiske asfaltsesong vil Statens vegvesen legge over 2,2 millioner tonn asfalt på over 3.360 kilometer av landets riks- og fylkesveger.

 

 

 

Så snart snøen er borte og telen ute av bakken er Vegvesenet og landets fylkeskommuner klar for vedlikeholdsarbeider på slitte vegdekker både på veg og gang- og sykkelveger. Det er planlagt å vedlikeholde vegdekket på over 3.360 kilometer i 2014. Dette tilsvarer strekningen fra Oslo til Athen i Hellas. Man regner med å bruke 2,2 millioner tonn asfalt denne sommeren. Asfaltsesongen varierer litt fra landsdel til landsdel, men går i hovedsak fra mai til ut i september.

– Det meste av årets asfaltarbeider gjelder vedlikehold av eksisterende riks- og fylkesveger. Litt asfalt på nybygde veger er også med i de 83 kontraktene som vi i disse dager er i ferd med å inngå med asfaltentreprenørene, sier sjefingeniør Even K. Sund i Statens vegvesen.

 

Slik fordeler asfaltsesongen 2014 seg:

 

Totalt ant. km

Riksveg

Fylkesveg

Region øst

1.080

 444

 636

Region sør

 795

 195

 600

Region vest

 474

 186

 288

Region midt

 485

 178

 307

Region nord

 528

 271

 257

Totalt

3.361

1.274

2.087

* Tallene er rundet av til nærmeste kilometer og inkluderer GS-veg og strekninger med
oppretting/flatelapping. Justeringer kan skje.

 

Her kommer asfalten – lister og kart!

Bygget på WordPress av Smart Media AS