33 har omkommet i trafikken

logo

33 personer mistet livet på norske veger i løpet av årets tre første måneder. Møtekollisjoner, fotgjengerulykker og eldre trafikanter dominerer. 

Det viser foreløpige tall fra Statens vegvesen, som rykker ut og analyserer alle dødsulykkene.
 

Sju i mars
I mars har sju mennesker mistet livet i trafikken. Det er fire færre enn tilsvarende måned i fjor. I løpet har første kvartal har 33 omkommet, noe som er en færre enn i fjor.

– Vår foreløpige analyse viser at møtekollisjoner har dominant årsak. I hele 14 av de 29 ulykkene vi har rykket ut på har front mot front-kollisjon vært årsaken. Vi er også bekymret over at hele seks fotgjengere har mistet livet i årets tre første måneder, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Flere eldre
Et annet trekk ved dødsulykkene i årets første kvartal er en markant økning i dødsulykkene med eldre trafikanter. 14 av de omkomne var 65 eller eldre, mens 9 var 70 år eller eldre. Dette er mer enn dobbelt så mange som i fjor.

– Nå skal vi være forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner. Men tallene så langt i år kan være med på å bekrefte langtidstrenden med stadig færre drepte og hardt skadde i trafikken. Både mars-tallet og for første kvartal ligger lavere enn de foregående årene, sier vegdirektøren.

Omfattende analysearbeid
I kampen mot trafikkdøden er kunnskap Statens vegvesens viktigste våpen mot trafikkdøden. Personell rykker ut på alle dødsulykker for å gjøre undersøkelser og analyser.

– Disse analysene gir grunnlaget for tiltak både på kort og lang sikt. Jeg er opptatt av målrettet innsats der potensialet er størst og der tiltakene virker. Vi følger utviklingen nøye, foreslå effektive og målrettede trafikksikkerhetstiltak på vegnettet, gjøre endringer i lovverket og påvirke opplæringssystemet og trafikantatferden, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Statens vegvesen samarbeid med en rekke aktører for å gjennomføre effektive tiltak. Nylig la Vegvesenet fram sammen med politiet, Trygg Trafikk, Helsedirektoratet, Undervisningsdirektoratet, landets 19 fylkeskommuner og seks storbykommuner fram en egen tiltaksplan for trafikksikkerhet for 2014-17 med 122 konkrete tiltak.

 

 

2014

2013

2012

2011

2010

Snitt

10-14

Januar

10

14

15

17

18

14,8

Februar

16

  9

16

17

  8

13,2

Mars

  7*

11

  8

12

15

10,6

 

 

 

 

 

 

 

Totalt:

33*

34

40

46

41

38,8

 

Kilde: Statens Vegvesen