RISIKOBEREGNING

122 tiltak for bedre trafikksikkerhet

Til ettertanke …….

På en veg med fartsgrense  60 km/t
vil en fart på 
70 km/t doble risikoen for at noen i bilen mister 
livet i en ulykke.

På en veg med fartsgrense 70 km/t
vil en fart på 
82 km/t doble risikoen for at noen i bilen mister 
livet i en ulykke.

På en veg med fartsgrense 80 km/t
vil en fart på 
94 km/t doble risikoen for at noen i bilen mister 
livet i en ulykke.

På en veg med fartsgrense  90 km/t
vil en fart på 
106 km/t doble risikoen for at noen i bilen mister 
livet i en ulykke.

Vi får alle ta vår del av ansvaret og bidra positivt til at 0-visjonen skal nåes.

kilde: http://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Trafikksikkerhet/Trafikksikkerhetskampanjer/Fart/Risikoberegning