Gyldig førerkort

Bilde: De fire førerkorttypene

I Norge er det fra 19. januar 2013 fem forskjellige førerkortmodeller som er gyldige. Ny EØS-modell fra 19. januar 2013, EØS-modell i kredittkortformat utstedt fra 1. januar 1998 – 18. januar 2013, Wien-modell 1, Wien-modell 2 og grønn bok.

Selv om alle fem modellene er gyldige innen EØS-området og Sveits, anbefaler vi at du har en av de to nyeste modellene (plastførerkort) dersom du skal kjøre i utlandet. Dette for å unngå misforståelser med utenlandske myndigheter, banker, bilutleiefirma osv.

De små førerkortene blir også lettere akseptert som legitimasjon i ulike sammenhenger.

Det kan ta ca. en uke før du mottar førerkortet ditt i posten.  

Internasjonalt førerkort

Skal du kjøre i land utenfor EØS-området, kan det være nødvendig at du skaffer deg et internasjonalt førerkort i tillegg til ditt nasjonale førerkort. Undersøk eventuelt med landets ambassade i Norge. Internasjonalt førerkort er en standardisert oversettelse av førerrettighetene i et nasjonalt førerkort til en rekke språk inklusivt engelsk, russisk og spansk. Internasjonalt førerkort er et papirhefte i A6-format med grått omslag og hvite sider. Slikt førerkort får du i Norge bare ved henvendelse til NAF (Norges Automobilforbund), KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) eller MA (Motorførerenes Avholdsforbund). Det internasjonale førerkortet er gyldig i ett år.

Ulike internasjonale førerkort som tilbys på Internett, er verdiløse og gir ingen førerrettigheter.