Årshjul for kjøretøyeiere

For deg som eier et kjøretøy er det noen viktige datoer du må forholde deg til.  Her er en liten oversikt over datoer som kan være greit å forholde seg til.

Når

Hva

Les mer

1. januar Nye satser for årsavgift Se toll.no
2. januar Nye satser for omregistreringsavgift Se toll.no
20. mars Forfall årsavgift Se toll.no
20. mars Frist for vraking for å unngå årsavgift Se toll.no
Påske Piggdekkforbud fra 1. mandag etter påske (gjelder ikke Nord-Norge)  www.vegvesen.no/dekk
1. mai Piggdekkforbud Nord-Norge  www.vegvesen.no/dekk
30. juni Frist for vraking for å få refundert 1/2 årsavgift Se toll.no
16. oktober Piggdekk lov i Nord-Norge  www.vegvesen.no/dekk
1. november Piggdekk lov i hele landet  www.vegvesen.no/dekk
31. desember Frist for innlevering av kjennemerker for å unngå krav om årsavgift  Se toll.no

 

Kilde: statens vegvesen