Arbeid på Møllenberg og i Strandveiparken i Trondheim

I Strandveiparken jobbes det for fullt og det blir lørdagsjobbing utover våren. Her skal det plantes mengder med trær og blomster. Det blir en fin park over Strindheimtunnelen når prosjekt E6 Trondheim – Stjørdal er ferdig.  

Strandveiparken lørdagsjobbing 080414

Fine natursteinsmurer i Strandveiparken. I bakgrunnen til høyre for det røde huset bygger Statens vegvesen den nye kirka på Møllenberg til erstatning for den som måtte rives. Foto: Emilie Gynnild.

 

Strandveiparken tar form, og mye av murearbeidet er ferdig.  Entreprenøren Din Gårdsplass vil arbeide lørdager framover til parken er ferdig. Arbeidstid på lørdager er kl. 8-14, og det skal ikke være støyende arbeid før kl 10.

Mengder med trær og planter

Ut over våren blir det plantet 154 trær i 11 forskjellige arter. Alt fra spisslønn til mansjurkirsebær. Det blir også forskjellige busker og selvfølgelig stauder.  Vi skal plante 1781 stauder av typen bergblomst. Den populære løkplanten gullkrokus stellaris blir det hele 17 200 stykker av. Til sammen blir det over 20 000 planter i Strandveiparken. Alt ligger til rette for at det blir en grønn og fin park for innbyggerne i byen om sommeren.

Strindheimtunnelen åpner 24. juni 2014. To dager før, søndag 22. juni inviterer vi alle naboer til tunnelfest i Strandveiparken og vandring i tunnelen.

 Asfaltering av gata i mai

På Møllenberg har det flyttet inn folk i de tilbakeflyttede husene i Gamle Kongeveg 8 og Kirkegata 57 b. I gårdsrommet legges det belegningsstein og i gata settes det kantstein og forberedes for asfaltering. Det er planlagt at gata blir asfaltert i mai.

På kirkebygget  jobbes det utvending med fasaden og innvendig. Det er planlagt at kirken skal være ferdig i oktober. Reinertsen er entreprenør. I byggeperioden er det anleggsgjerder og innsnevring av Kirkegata til et felt.

Kilde:Statens Vegvesen