E6 Frya-Sjoa én milliard dyrere

Oktober 2013 Utsyn over E6-utbygginga i Sør-Fron. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen

Utbygginga av E6 i Gudbrandsdalen blir ca. én milliard dyrere enn beregnet. Dette tilsvarer ca. 13 prosent over kostnadsrammen som ble vedtatt i Stortinget. Hovedårsaken ligger i økte priser fra entreprenørene. Staten tar mesteparten av kostnadsøkningen mens ca. 123 millioner kroner skal dekkes inn med bompenger.  [09.04.2014]

E6 Frya-Sjoa er delt inn i to hovedentrepriser, Frya-Vinstra og Vinstra-Sjoa. Da Statens vegvesen fikk tilbudene på bygginga av den andre hovedentreprisen rett før jul i fjor, viste det seg at prisene lå om lag 30 prosent over vårt kostnadsanslag.

– En viktig årsak til prisstigningen er nok den store aktiviteten i anleggsbransjen den siste perioden. Entreprenørene har mange oppdrag å velge mellom, ordrereservene er rekordstore og mindre entreprenører stiller tydelige krav for å jobbe for de store aktørene. Dette bidrar til økt prisnivå, sier prosjektleder for E6 Biri-Otta, Øyvind Moshagen.

Moshagen sier også at de nye kravene om håndtering av klimautfordringene har bidratt til kostnadsøkningen. – Kravene har medført økte dimensjoner og mer robuste systemer for å ivareta ødeleggelser ved mye nedbør og flom.

Kostnaden på utbyggingen av E6 Frya-Sjoa er nå 5,7 milliarder kroner.

Staten dekker det meste

I stortingsproposisjonen i forbindelse med bygginga av E6 Frya-Sjoa er det beskrevet hvordan eventuelle merkostnader skal fordeles. Staten skal dekke det aller meste av kostnadsøkningen. I dette tilfellet må ca. 123 millioner kroner av økningen dekkes inn med bompenger. Det betyr sannsynligvis en økt takst på 4-5 kroner. Bompengetaksten på E6 Frya-Sjoa er fra før beregnet til 110-115 kr én veg.

– Bompengesatsene blir ikke regnet nøyaktig før i 2016 når en ser utbyggingskostnad, trafikkutvikling og ikke minst rentenivået på de inngåtte lånene i bompengeselskapet. Rentenivået nå er vesentlig lavere enn det som er beregnet, og dette vil kunne være et svært positivt bidrag inn i takstfastsettelsen, sier Moshagen.

Mange spør seg om kostnadsøkningen får betydning for utbygginga av etappe 2, E6 Ringebu-Frya/Sjoa-Otta. Vegvesenet er forberedt på å starte på etappe 2 så fort etappe 1, Frya-Sjoa, er ferdigbygd. Det er opp til politikerne å bestemme om det blir tilfelle.

Kilde:Statens Vegvesen