Smeltedigelen Musikkfestival, Mo i Rana

Smeltedigelen musikkfestival arrangeres 18.-21. oktober i Mo i Rana.

Internasjonalt – Smeltedigelen er en internasjonal musikkfestival.

– festivalen skal bidra til å bygge vennskap og forståelse på tvers av landegrensene
– festivalen skal presentere lokale musikere for resten av verden
– festivalen skal presentere artister fra andre deler av verden for festivalpublikumet

Fest – Smeltedigelen skal oppleves som en fest for alle som deltar.

– festivalen skal ta vare på alle som deltar, enten det er frivillige, artister, eller lønnet personale, og sørge for at de har det trivelig
– at folk har gode opplevelser på vår festival en av forutsetningene for suksess ved framtidige festivaler

Identitet, forankring – Smeltedigelen skal formidle tilhørighet til industribyen Mo i Rana, Nord-Norge og Barentsregionen

– gjennomføringen av festivalen skal bygge på alminnelig Nord-Norsk gjestfrihet
– musikkvalget skal også reflektere festivalens geografiske tilhørighet
– i denne sammenheng er urbefolkningens musikalske uttrykk viktig å formidle
– i den grad det er mulig skal festivalen velge leverandører som markerer den lokale tilhørighet

Dugnad, ikke vare – Smeltedigelen skal bygge på, og videreføre, gode dugnadstradisjoner
– musikk og andre kulturuttrykk er viktige samfunnsverdier, må ikke reduseres til en vare
– smeltedigelen har ikke som mål å generere utbytte til eieren
– dugnad er en god og tradisjonsrik måte å bygge samfunnsmessig infrastruktur

Musikk – Rytmisk musikk skal være Smeltedigelens musikalske plattform, samtidig som festivalen skal være åpen for utvikling av nye musikalske uttrykk.

– rytmisk musikk skal utgjøre en betydelig del av konsertprogrammet
– festivalen skal spesielt være åpen for sjangeroverskridende musikkuttrykk
– festivalen kan ha innslag av andre musikksjangre
– festivalen skal ikke bidra til en tilspisset sjangerdebatt
– festivalen skal være en arena hvor det er naturlig å presentere ny musikk

Kilde og mer informasjon:
http://www.smeltedigelen.no/