Statens Vegvesen: E6 gjennom Nord-Norge blir 30 kilometer kortere i 2018

E6 mellom nord og sør blir tre mil kortere når Hålogalandsbrua og E6-prosjekter i Nord-Troms og Alta åpnes for trafikk neste år. 

Regjeringen gir klarsignal for å sette i gang to nye vegprosjekter i 2018. Det blir anleggsstart for bygging av nye Skarvbergtunnelen på E69 i Finnmark og for E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien, som er siste del av utbyggingen av E6 på Helgeland.

– Dette er et solid budsjett for riksvegene, som sikrer framdriften på alle pågående prosjekter og arbeidet med å sikre tunneler. Det er ekstra gledelig at vi kommer i gang med det siste delprosjektet på Helgeland og med Skarvbergtunnelen, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Åpner nye E6-strekninger

Flere store prosjekter åpnes i 2018. Det største enkeltprosjektet er Hålogalandsbrua på E6 i Nordland, som skal være ferdig til sommeren. Sluttkostnaden er beregnet til 3,9 milliarder kroner, og omfatter også skredsikring av en tilstøtende strekning. Hålogalandsbrua gjør E6 18 kilometer kortere.

På E6 i Nord-Troms åpnes Sørkjosfjellet tidlig i 2018, mens Indre Nordnes-Skardalen ventes ferdig på slutten av året. Totalkostnaden for disse prosjektene er 2,1 milliarder kroner, og de gir en samlet innkorting på 10 kilometer.

I Finnmark åpnes strekningen Storsandnes-Langnesbukt. Dette er siste etappe av den samlede utbyggingen av E6 vest for Alta. Den nye vegen blir to kilometer kortere og åpnes til sommeren.

Totalt blir altså E6 mellom Narvik og Alta 30 kilometer kortere i løpet av 2018.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi snart har gjennomført et sammenhengende løft for disse strekningene. Med den delen av E6 som allerede er tatt i bruk vest for Alta, blir den samlede innkortingen på 40 kilometer. I tillegg er skredfarlige punkter fjernet og den generelle standarden har økt.

Satser tungt på Helgeland

I årene som kommer vil det være aller størst investeringsaktivitet på Helgeland. I statsbudsjettet for 2018 er det satt av totalt 1,5 milliarder til nybygging og utbedring av E6 på Helgeland, og de totale investeringskostnadene er beregnet til 6,6 milliarder kroner.

Lengst sør i fylket legges det opp til anleggsstart på strekningen Kapskarmo-Brattåsen-Lien i Grane. Strekningen går over 22 kilometer og innebærer at E6 legges i ny trasé vest for Trofors. Det skal også bygges en tunnel og to bruer for kryssing av Vefsna og Svenningdalselva. Den nye vegen planlegges åpnet for trafikk i 2022. Samtidig pågår utbedringsarbeider innenfor en samlet strekning på 260 kilometer mellom Saltfjellet og grensa mot Nord-Trøndelag gjennom en såkalt vegutviklingskontrakt.

– Dette innebærer at entreprenørene har større frihet til å finne gode og effektive løsninger. Dette tror jeg vil gi gode resultater som også kan danne mal for vegbygging andre steder i landet, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Byggestart for Skarvbergtunnelen

I forslaget til statsbudsjett er det satt av 70 millioner til oppstart for den nye Skarvbergtunnelen på E69 til Nordkapp. Prosjektet omfatter en strekning på 6,8 kilometer, hvorav den nye tunnel blir 3470 meter lang. I år har det blitt ført strøm fram til området, og etter planen skal prosjektet lyses ut på anbud på nyåret med sikte på byggestart til sommeren. De totale kostnadene er beregnet til 785 millioner kroner, og tunnelen ventes ferdig i 2021.

Høy kontrollaktivitet

Et satsingsområde neste år er kontroll med tungbiler. Statens vegvesen har totalt 30 tungbilkontrollører i Region nord, som kontrollerer 11.000 tungbiler årlig. Så langt i 2017 har 1116 tunge kjøretøy fått bruksforbud.

– Vi legger opp til like høy kontrollaktivitet neste år.I tillegg har Statens vegvesen styrket innsatsen for å forebygge å avdekke kriminalitet innen transportsektoren, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Framdrift for pågående prosjekter

Statsbudsjettet sikrer framdriften i de pågående vegprosjektene i Nord-Norge. I tillegg til Helgeland, gjelder dette bypakkene i Bodø og Harstad, Tjernfjelltunnelen på riksveg 77 i Nordland, Adkomstvegen til Tromsø havn i Breivika, gang- og sykkelveg og vegomlegging på riksveg 93 ved Salkobekken i Alta og byggingen av Tana bru i Finnmark.

Prioriterer tunneler

I tillegg til pågående veganlegg, er sikring av tunneler prioritert i regjeringens framlegg til statsbudsjett. I Nord-Norge er det satt av 380 millioner kroner til oppgradering av tunneler.  Neste år vil arbeidet foregå på to av E6-tunnelene i Nordland – Tømmernestunnelen i Hamarøy og Fagernestunnelen i Narvik. Det kan også være aktuelt å starte arbeidet på noen av E6-tunnelene i Troms.

– Dette er viktig og nødvendig for å bringe tunnelene i tråd med sikkerhetsforskriftene. Samtidig er arbeidet omfattende og kostbart arbeid, så det betyr dessverre at vi ikke har mulighet til å ta igjen forfallet på bruer, kaier, drenering og annet vegutstyr i 2018, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

I morgen vil Statens vegvesen presentere sine planer for tiltak de neste seks årene. Da legger etaten fram sitt forslag til handlingsprogram, som er en konkretisering av Nasjonal transportplan 2018-2029, som ble behandlet i Stortinget på forsommeren.

 

Kilde: Statens Vegvesen

Bygget på WordPress av Smart Media AS

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.