Vegnett.no: Klare til å overvåke og varsle over 200 snøskred

Vegvesenet forbereder seg på at det kan gå over 200 snøskred i vinter, skriver Vegnett.no. Både snøskredobservatører og varslingsgrupper er klare til innsats.

Mange snøskred kommer på samme sted år etter år, ofte flere ganger hver vinter. Sist vinter ble vegnettet rammet av mer enn 200 snøskred – over halvparten i Troms og Finnmark. Over 20 personer ble enten truffet av snøskred langs veg eller kjørte inn i skredmasser som blokkerte vegen.

Godt forberedt

Til tross for enorm innsats med skredsikring av vegnettet de siste tiårene, er det ifølge Nasjonal vegdatabank fortsatt 33 mil med veg som er utsatt for snøskred. For å holde oversikt over skredfaren langs alle disse strekningene, er Vegvesenet avhengig av lokal, daglig informasjon fra både driftsentreprenørene og andre.

-Vi forbereder oss på å lage et best mulig varsel på regionalt nivå sammen med NVE og Meteorologisk institutt (varsom.no). Vi skal også drive opplæring og bistå med farevurderinger når det er behov for dette, sier Tore Humstad som er geolog, skredvarsler og fagansvarlig for skredvarsling i Statens vegvesen.

 

Les hele saken her:
https://vegnett.no/2017/11/klare-til-a-overvake-og-varsle-over-200-snoskred/

 

Kilde: vegnett.no