E6 Soknedal: – Sikre verdigjenstander i huset ditt

Sprenginger medfører kraftige vibrasjoner og rystelser. Det er den siste tida sprengt flere salver på sørsida av den kommende Soknedalstunnelen.

– Rystelsene ved sprenging er størst i begynnelsen når vi nå bygger forskjæring til tunnelen og etter hvert skal sprenge den første delen av tunnelen. Når vi får sprengt oss et stykke innover i fjellet, blir rystelsene mindre merkbare, sier ass. prosjektleder Idar Lillebo i Statens vegvesen.

– Det gjenstår fire salver før vi kommer i gang med selve tunneldrivinga, sier Lillebo.

Her kan du få varsel på SMS før hver salve. Sprenginger blir i tillegg varslet med sirene nærmere sprengingstidspunktet.

– Gjentatte rystelser medfører at gjenstander flytter på seg, og kan til slutt falle ned. Glass, «tunge» bilder og andre verdigjenstander bør sikres. Vi anbefaler å ta ned viktige og verdifulle gjenstander fra skap og vegger, sier Lillebo.

Følger nøye med på sprengingene

Fra naturens side er mennesker og dyr utrustet med stor følsomhet for vibrasjoner. Vi kan merke vibrasjoner som er flere hundre ganger svakere enn grenseverdiene for sprengningsarbeid. Sprengingene vil derfor oppleves som kraftige og ubehagelige uten at det er fare for skader på bygningene.

– Det er fastsatt grenser for hvor store vibrasjoner som er tillatt ved sprenging. For å kontrollere at sprengingen ikke medfører større rystelser enn tillatt, har vi utplassert flere vibrasjonsmålere på de mest utsatte husene. Resultatene fra vibrasjonsmålerne sendes automatisk til oss i bygge- og anleggsledelsen, sier Lillebo.

Anleggsarbeid medfører ulemper

De som bor i nærheten av veganlegget blir beklageligvis utsatt for støv, støy, rystelser og vibrasjoner. Støv er ikke til å unngå når store anleggsmaskiner er i sving selv om veier kostes og spyles regelmessig. Rystelser og vibrasjoner kan komme fra sprengingsarbeider, fra pæler som blir slått ned i bakken, fra knusing av fjellmasser, og fra tunge anleggsmaskiner.

– Dette er dessverre noen av de uunngåelige ulempene som følger med ei stor vegutbygging. Trøsten må være at det er midlertidig, og at belønninga blir en ny, trygg, lettframkommelig E6 og en roligere lokalveg gjennom Soknedal sentrum, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Mer enn 100 anleggsarbeidere i sving

Nå er det byggeaktivitet langs nesten hele den den kommende E6-linja i Soknedal. Over 100 arbeidere fra AF Gruppen Norge AS og underentreprenører er i full sving med sprengning, masseflytting og brubygging.

– Anleggsaktiviteten er stor og endringene i landskapet skjer fort, sier Johnsen.

 

Kilde: Statens Vegvesen

Bygget på WordPress av Smart Media AS