E6 Soknedal: – Sikre verdigjenstander i huset ditt

Sprenginger medfører kraftige vibrasjoner og rystelser. Det er den siste tida sprengt flere salver på sørsida av den kommende Soknedalstunnelen.

– Rystelsene ved sprenging er størst i begynnelsen når vi nå bygger forskjæring til tunnelen og etter hvert skal sprenge den første delen av tunnelen. Når vi får sprengt oss et stykke innover i fjellet, blir rystelsene mindre merkbare, sier ass. prosjektleder Idar Lillebo i Statens vegvesen.

– Det gjenstår fire salver før vi kommer i gang med selve tunneldrivinga, sier Lillebo.

Her kan du få varsel på SMS før hver salve. Sprenginger blir i tillegg varslet med sirene nærmere sprengingstidspunktet.

– Gjentatte rystelser medfører at gjenstander flytter på seg, og kan til slutt falle ned. Glass, «tunge» bilder og andre verdigjenstander bør sikres. Vi anbefaler å ta ned viktige og verdifulle gjenstander fra skap og vegger, sier Lillebo.

Følger nøye med på sprengingene

Fra naturens side er mennesker og dyr utrustet med stor følsomhet for vibrasjoner. Vi kan merke vibrasjoner som er flere hundre ganger svakere enn grenseverdiene for sprengningsarbeid. Sprengingene vil derfor oppleves som kraftige og ubehagelige uten at det er fare for skader på bygningene.

– Det er fastsatt grenser for hvor store vibrasjoner som er tillatt ved sprenging. For å kontrollere at sprengingen ikke medfører større rystelser enn tillatt, har vi utplassert flere vibrasjonsmålere på de mest utsatte husene. Resultatene fra vibrasjonsmålerne sendes automatisk til oss i bygge- og anleggsledelsen, sier Lillebo.

Anleggsarbeid medfører ulemper

De som bor i nærheten av veganlegget blir beklageligvis utsatt for støv, støy, rystelser og vibrasjoner. Støv er ikke til å unngå når store anleggsmaskiner er i sving selv om veier kostes og spyles regelmessig. Rystelser og vibrasjoner kan komme fra sprengingsarbeider, fra pæler som blir slått ned i bakken, fra knusing av fjellmasser, og fra tunge anleggsmaskiner.

– Dette er dessverre noen av de uunngåelige ulempene som følger med ei stor vegutbygging. Trøsten må være at det er midlertidig, og at belønninga blir en ny, trygg, lettframkommelig E6 og en roligere lokalveg gjennom Soknedal sentrum, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Mer enn 100 anleggsarbeidere i sving

Nå er det byggeaktivitet langs nesten hele den den kommende E6-linja i Soknedal. Over 100 arbeidere fra AF Gruppen Norge AS og underentreprenører er i full sving med sprengning, masseflytting og brubygging.

– Anleggsaktiviteten er stor og endringene i landskapet skjer fort, sier Johnsen.

 

Kilde: Statens Vegvesen

Bygget på WordPress av Smart Media AS

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.