E6 Gudbrandsdalen: Billigere, men fullverdig E6

I april legger Statens vegvesen fram vår anbefaling om videre planlegging av E6 i Gudbrandsdalen. Det skal bli en billigere, men likevel fullverdig veg for trafikantene langs Norges «hovedpulsåre»

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å jobbe videre med de alternative utbyggingsplanene for E6-strekningene Elstad-Frya og Sjoa-Otta. I august i år konkluderte både vi og Nye Veier AS med at det er mulig å bygge resten av E6-prosjektet i Gudbrandsdalen enklere og billigere enn det som har vært lagt til grunn hittil. Vår oppgave nå er å gi en anbefaling om hvordan prosjektet skal planlegges videre, og hva som skal til for at den nye strategien skal være gjennomførbar. Dette vil vi gjøre i nært samarbeid med de berørte kommunene.

Tunnel? Eller veg i dagen?
I Nasjonal transportplan 2018-2029 er kostnaden for ny E6 Elstad-Frya og Sjoa-Otta 4,3 milliarder kroner. Statens vegvesen og Nye Veier AS gjorde i august beregninger hver for seg som viste at det er mulig å redusere denne kostnaden til 2,9-3,0 milliarder kroner. Men måten å gjøre det på er forskjellig. Der Statens vegvesen pekte på muligheter for en forenklet og redusert løsning basert på de planene som allerede eksisterer, mente Nye Veier AS at et alternativ med tunnel forbi Ringebu vil være det rimeligste.

Andre hensyn
Til nå har alternativet med veg i dagen vært det mest aktuelle. Skal vi lykkes med kostnadsreduksjoner her må prosjektets rammebetingelser endres. Hvordan kan hensynet til landbruk, miljø, estetikk og lokale interesser ivaretas? Hvordan kan prosjektet forenkles uten at den samfunnsøkonomiske nytten reduseres? Trafikksikkerhet, framkommelighet og reisetid er blant det som bidrar mest til samfunnsøkonomisk nytte. Disse kvalitetene må vi beholde, samtidig som vi jobber med kostnadsbesparelser som færre kryss, færre bruer og reduserte sikkerhetsmarginer i forhold til flom og frost.

Ikke en konkurranse
Tunnelalternativet er også interessant. Det har vært foreslått tidligere, men ble da valgt bort på grunn av at det ville bli for dyrt. Kanskje har tidene endret seg og gjort alternativet mer aktuelt også kostnadsmessig. I tillegg til byggekostnadene vil også driftskostnadene knyttet til en tunnel være relevant å vurdere.

Det er viktig å understreke at dette ikke er en konkurranse om hvilket av Statens vegvesens og Nye Veiers forslag som er «best». Det er heller snakk om en prosess der flere muligheter er løfta fram, og med elementer som kan tas inn og ut av planen for et optimalt sluttresultat. Det er dette vi skal se nærmere på de neste månedene.

Involvere entreprenørene tidlig
Uansett hvilke valg som blir tatt skal det ikke være tvil om at en framtidig ny E6 skal være en fullverdig veg for trafikantene på hovedvegen mellom sør, nord og nordvest i Norge. Også hensynet til gående og syklende skal ivaretas på en god måte.

I august pekte både Statens vegvesen og Nye Veier AS på behovet for å involvere entreprenørene tidlig i planarbeidet. Det vil gi entreprenøren større mulighet til å påvirke med bedre og mer effektive løsninger basert på egne erfaringer og kompetanse. Vår vurdering er at det kan være potensiale for å spare i størrelsesorden 10 prosent av prosjektkostnaden på denne måten. Statens vegvesen har i dag ikke anledning til å inngå kontrakt med entreprenør før reguleringsplan er vedtatt og Stortinget har fattet vedtak om bevilgning. Det er en av flere rammebetingelser som må endres for at vi skal kunne ta ut det fulle potensialet i kostnadsbesparelser på E6 i Gudbrandsdalen.

Av Per Morten Lund
Regionvegsjef, Statens vegvesen

Bygget på WordPress av Smart Media AS

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.