Bompengetakstene i Gudbrandsdalen endres 1. mars

Torsdag 1. mars endres takstene i bomstasjonene over E6 mellom Øyer og Sjoa samt på fv. 312 Skarsmoen, fv. 312 Hesteskobakken og fv. 312 Moastugu. For bomstasjonene over E6 og fv. 312 i Øyer endres også rabattstrukturen slik at den blir lik som på E6 og fv. 312 mellom Frya og Sjoa. 

Bompengetakstene endres som følge av at Stortinget har bevilget et tilskudd for å redusere bompengetakster utenfor byområder. Tilskuddet vil gis årlig forutsatt at Stortinget årlig bevilger penger til ordningen. Målet med tilskuddet er å redusere bompengebelastningen for bilister og motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen. Takstene i bomstasjonene over E6 ved Tingberg og fv. 312 Skarsmoen prisjusteres også i henhold til konsumprisindeksen per oktober 2017.

 

De nye takstene

Vegdirektoratet har godkjent at følgende takster skal gjelde fra 1. mars 2018:

Bomstasjon Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
E6 Tingberg (Øyer-Tretten) Kr. 24 Kr. 40
Fv. 312 Skarsmoen (Øyer-Tretten) Kr. 18 Kr. 30
E6 Odenrud (Frya-Sjoa) Kr. 33 Kr. 66
E6 Hardvollsmorka (Frya-Sjoa) Kr. 22 Kr. 44
E6 Teigkampen (Frya-Sjoa) Kr. 30 Kr. 60
E6 Bjørkerusten (Frya-Sjoa) Kr. 15 Kr. 30
Fv. 312 Hesteskobakken (Frya-Sjoa) Kr. 16 Kr. 32
Fv. 312 Moastugu (Frya-Sjoa) Kr. 11 Kr. 22

 

I takstgruppe 1 inngår kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys. I takstgruppe 2 inngår kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kilo med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys.

Fordeler med AutoPASS

Kjøretøy som hører inn under takstgruppe 1 kan inngå AutoPASS-avtale. Med gyldig AutoPASS-avtale er det flere fordeler:

 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 får 20 prosent rabatt på passering gjennom alle bomstasjonene i Gudbrandsdalen. For bomstasjonene mellom Frya og Sjoa får kjøretøyene allerede 20 prosent rabatt, mens rabatten øker fra 10 til 20 prosent i bomstasjonene i Øyer fra 1. mars.
 • For bomstasjonen over E6 på Tingberg og fv. 312 Skarsmoen gjelder et passeringstak på 40 passeringer i måneden samlet for disse 2 bomstasjonene for kjøretøy i takstgruppe 1.
 • For bomstasjonene over E6 ved Odenrud, Hardvollsmorka, Teigkampen og Bjørkerusten samt over fv. 312 ved Hesteskobakken og Moastugu videreføres et månedlig passeringstak på 40 passeringer per bomstasjon.
 • Timesregelen, som vil si en maksbelastning på en passering per time, videreføres for bomstasjonene over E6 ved Tingberg og fv. 312 ved Skarsmoen.

Fritak

Det blir ingen endringer i hvem som får fritak for å betale bompenger fra 1. mars 2018. Følgende vil derfor fortsatt få fritak:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy.
 • Gående og syklende.
 • Motorsykler og mopeder.
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge.
 • Kjøretøy som benyttes til arbeid på bomvegen.
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet.
 • Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt.
 • Kollektivtransport i konsesjonert rute.
 • Uniformerte utrykningskjøretøy samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag.

 

Kilde: Statens Vegvesen

 

Bygget på WordPress av Smart Media AS