Historiekveld om «Giganten» på Norsk Vegmuseum 13. februar

I 1917 konstruerte bilpioneren og industrimannen Clarin Mustad en sekshjuls bil i Oslo. Bilen ble til for å presentere nye konstruksjonsideer, men også for å frakte hans store familie på turer rundt om.

Mustad døde i 1948, men senere ga familien bilen til Teknisk Museum. I 1983 ble den lånt ut til Kjøretøyhistorisk museum på Lillehammer. Etter nedleggelsen av museet har bilen stått lagret på Norsk Vegmuseum, hvor den fra neste år skal vises frem på ny.
Tirsdag 13. februar har du en unik mulighet til å høre historien om bilen på Norsk vegmuseum.

 

Bilder og mer om saken finner du her:
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/Norsk+vegmuseum/Nyhetsarkiv/historiekveld-om-giganten 

 

Kilde: Statens Vegvesen