Statens vegvesen: -Slik bygger vi Soknedalstunnelen

Statens vegvesen har begynt arbeidet med å sprenge den 3,6 kilometer lange Soknedalstunnelen.

– Vi har begynt å sprenge i sørenden. Tunnelarbeidet vil derfor være mest merkbart for naboene i Soknedal i begynnelsen. Vi forventer å starte tunneldriving også på nordsida om en måneds tid. Vi regner med å være ferdig med tunneldrivinga om ca. ett år, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

De nærmeste naboene kan komme til å merke at entreprenøren nå tar i bruk mesteparten av døgnet for å få god inndrift i tunnelen. I skiftordningen som benyttes nå, tas hele døgnet i bruk i starten av ukene. Utover i ukene blir det mindre arbeid på sen kveld og natt.

Mer om fremdrift og bygging finner du her:
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6soknedal/nyhetsarkiv/slik-bygger-vi-soknedalstunnelen 

 

Kilde: Statens vegvesen