Nye Veier: Flere store trafikkomlegginger i Åkerkrysset ved Hamar

Denne uken starter byggingen av Åkerkrysset ved Hamar for fullt. I tiden fremover blir det flere endringer i kjøremønsteret. Allerede natt til tirsdag kommer det en ny midlertidig rundkjøring på E6 sør for Åkerkrysset.

Den midlertidige rundkjøringen blir etablert for å gi plass til byggingen av det nye Åkerkrysset.

– Arbeidet med omleggingen starter i ettermiddag og fullføres i løpet av natten. All trafikk på E6 skal gå gjennom den midlertidige rundkjøringen fra og med tirsdag morgen, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier.

Utbyggingen av Åkerkrysset blir svært omfattende. Det tar minimum to år å bygge det nye krysset og det kommer til å bli mange endringer i kjøremønsteret både på E6 og Rv. 25 i byggeperioden.

– I løpet av neste uke er det planlagt å etablere en midlertidig rundkjøring på Rv. 25 mellom Åkerkrysset og Ridabu. Alle som kjører Vangsvegen mellom Midtstranda og Ridabu, og trafikanter som skal av eller på E6, må gjennom denne rundkjøringen, sier Moshagen.

Gang-/sykkelveien langs Rv. 25 ble lagt om tidligere i år. Dette ble gjort tidlig for å ivareta sikkerheten for gående og syklende allerede i forberedende byggefase. Den omlagte gang-/sykkelveien er omtrent 500 meter lenger enn tidligere.

– Gående og syklende som skal gjennom Åkerkrysset mellom Ridabu og Midtstranda må følge den nye traseen som går under E6 ved jernbaneundergangen sør for Åkerkrysset, sier Moshagen.

Løsningen for gående og syklende blir den samme gjennom hele utbyggingsperioden.

– Det er ikke forsvarlig å kombinere de omfattende anleggsarbeidene med myke trafikanter. Derfor får dessverre gående og syklende en økt ulempe i byggeperioden, sier Moshagen.

Kjøremønsteret kommer til å bli endret løpende og til høsten blir det også perioder med samtrafikk på E6 og Rv. 25.

– Alle trafikanter må følge ekstra godt med på skilting og merking. Nye Veier tilpasser arbeidene til utfartshelgene, men det er ikke til å unngå at det blir verre for alle trafikanter før det blir mye bedre, sier Moshagen.

Åkerkrysset skal stå ferdig på vårparten i 2020.

 

Kilde: Nye Veier